கருத்துகணிப்பு : திருப்பரங்குன்றம் இடைத்தேர்தல் ஜெயிக்க போவது யார்?


விடுகதை : ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?


Dhanush gives 5 lakhs for Paravai Muniyamma

Dhanush gives 5 lakhs for Paravai Muniyamma
Actor Dhanush gives Rupees 5 lakhs medical expenses for actress and singer Paravai Muniyamma. Actress ans folk singer Paravai Muniyamma was illness on bed. For his long life caring about medical expense for actor Dhanush gives Rupees 5 lakhs for him.Dhanush Paravai muniyamma

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *