தினமு‌ம் ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்கி சேவை செய்து வரும் தமிழச்சி

இன்று திங்கட்கிழமை 11.06.18
Chicken biriyani 115 parcels சாலை ஓரம் உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கும் இயலாத மக்களுக்கும் உணவு வழங்கி சேவை செய்தோம்
தினமு‌ம் சேவை செய்து வருவதால் உதவிகள் தேவை
உங்களால் முடிந்தால் பொருள் மற்றும் பணமாக உதவி செய்ய வேண்டுகிறேன்
Call me 7871228128 and 9791139616 whatsapp me
நன்றி 🙏

தினமு‌ம் ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்கி சேவை செய்து வரும் தமிழச்சி

https://youtu.be/_ID2DCKkmbI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*