விமானத்தில் கோஷமிட்டால் விதிமீறலெனில் அரசின் ராணுவ விமானத்தை வாடகைக்கு விட்டது விதிமீறல் இல்லையா??

விமானத்தில் கோஷமிட்டால் விதிமீறலெனில் அரசின் ராணுவ விமானத்தை வாடகைக்கு விட்டது விதிமீறல் இல்லையா?? #பாசிசபாஜக_ஆட்சிஒழிக #Sophia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*