தமிழ் படித்தால் தான் தமிழ்நாட்டில் வேலை என்ற நிலை வர வேண்டும் – சீமான்.

தமிழ் தாய்மொழி பாடம் என்பது போய் தற்போது விருப்ப பாடமாகிவிட்டது – வளசரவாக்கத்தில் கல்வி குறித்த கருத்தரங்கில் சீமான் பேச்சு.

* தமிழ் படித்தால் தான் தமிழ்நாட்டில் வேலை என்ற நிலை வர வேண்டும் – சீமான்..
#Seeman | #TamilLanguage

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*