இங்கிலீசில் கையெழுத்து தமிழிசை மீம்ஸ்

தமிழ், தமிழ் என்று தமிழில் உறுதிமொழி எடுத்துவிட்டு..இங்கிலீசில் கையெழுத்து _தமிழிசை!

மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிடம் உடம்பில் என்ன பிரச்சனை ‘னு’ தமிழில பேசிவிட்டு! இங்கிலீசில் மருத்து, மாத்திரை எழுதி கொடுக்கிறீங்க..?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*