கருத்துகணிப்பு : திருப்பரங்குன்றம் இடைத்தேர்தல் ஜெயிக்க போவது யார்?


விடுகதை : கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?


Actor Nasser provide to Doctorate Award

Actor Nasser provide to Doctorate AwardNassar (2)Chennai, Vels University gives Doctorate Award to actor Nasser. Pallavaram Vels University Gives the Doctor award for actor Nasser. Actor Nasser start his acting career at his 6th age in stage dramas. In his cinema career started by Director K.Balachandar in the movie of “Kalyana agathigal” in 1985. Continuously 30 years he acted in above 400 films in Tamil, English, Malayalam, Kannada and Telugu. Currently the founder for university of Vels Mr. Isary Ganesh and High court Judge Dr. P.S.Chauhan. That the function is held at coming May 7th Morning 9’O clock at Vels University Auditorium.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *