இன்றைய கேள்வி

சத்தம் போடும் மற்றவர்கள் என யாரைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார் ரஜினி?

Category: Love Failure Dialogues

விடுகதை

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?