இன்றைய கேள்வி

மக்கள் விரும்பும் அடுத்த முதல்வர் யார்?

Category: Love Failure Dialogues

விடுகதை

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?