இன்றைய கேள்வி

முதல்வர் பதவிக்கு மிகவும் பொறுத்தமானவர்?

Category: Politics

Vishal Route to TN Politics?

‘POLITICIAN?’ #Vishal Route to #TNPolitics ??!!He will Pay Homage to Puratchi Thalaivar #MGR Memorial Hall @ 9?AM, #Jayalalithaa ? Memorial Hall @ PM, Followed by #RKnagarByElection Nomination planned
Read More

விடுகதை

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?