கருத்துகணிப்பு : திருப்பரங்குன்றம் இடைத்தேர்தல் ஜெயிக்க போவது யார்?


விடுகதை : ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?


Congrats Samanthaprabhu2 for 4 M followers on twitter


Congrats @Samanthaprabhu2 for 4 M followers on twitter..

4 Million Love For Samantha

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *