இன்றைய கேள்வி

நீங்கள் விரும்பும் தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சர் யார்?

Happy Birthday Shalini Ajith Kumar

Shalini Ajith, also known simply as Shalini, is an Indian film actress who debuted at the age of three as a child artist in the Malayalam film Ente Mamattikkuttiyammakku, which was produced by Navodaya Studio.

Born: 20 November 1979 (age 37), Chennai
Spouse: Ajith Kumar (m. 2000)
Siblings: Shamili, Richard Rishi

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

விடுகதை

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?