கருத்துகணிப்பு : திருப்பரங்குன்றம் இடைத்தேர்தல் ஜெயிக்க போவது யார்?


விடுகதை : தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?


In the Malay language, who will give voice to Rajini ?

#SuperStar #Rajinikanth’s #kapali film is being released on July 1. The film is being released dubbed in #Malay language.

#Rajini film to be dubbed in Malay audience  have a total crew of 200 men. After the atisan many people have elected a man named Arun.

He spoke the word with the crew coming in Teaser Extreme Rajini fan who reportedly bought OK.

image

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *