இன்றைய கேள்வி

சத்தம் போடும் மற்றவர்கள் என யாரைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார் ரஜினி?

Its been Always a Delight to Watch a Star Performer acts!Its been Always a Delight to Watch a Star Performer acts as Wrongdoer!! In Vikram Vedha, Its Two Towering Starsacts as B A D & E V I L

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

விடுகதை

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?