கருத்துகணிப்பு : திருப்பரங்குன்றம் இடைத்தேர்தல் ஜெயிக்க போவது யார்?


விடுகதை : கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?


Kaala Movie Download Tamilrockers – Trending in Google Trends Tamil Nadu

Kaala Movie Download in Tamilrockers – Google Trends: The Super Star actor Rajinikanth’s Kaala is releasing all over the world tomorrow and already got released in many overseas theaters. Due to a different timezone, Tamil audience in Tamil Nadu has to wait a few hours to watch the movie on theater. But Google trends gave a shocking report as most of the internet users from Tamil Nadu are searching for a phrase ‘Kaala movie download’ and ‘Kaala movie download in Tamilrockers‘.

Earlier today, the Kaala movie Facebook live made a huge controversy on the Internet and it shocked the whole Tamil industry. After Rajini’s huge statement on Tuticorin issue, there are major talks in town that many parts of Tamil Nadu lost their interest in Kaala. This may be one of a reason why people ignore to watch Kaala on theater and prefer Kaala movie download in Tamilrockers.

List of Trending phrase in Google trends Tamil Nadu are,

Kaala movie download
Kaala movie download Tamilrockers
Kaala Leaked
Kaala Facebook Live
Kaala review
Kaala Intro Scene
Kaala Live
Kaala movie download Tamilrockers

Other reason could be, Tamilrockers has piracy guys who can record new movies from Overseas theaters. So people expect that Kaala will be released in Tamilrockers on the very first day. Earlier this year, Mersal Tamilrockers released the movie on the very first day. Even though the movie gets leaked online, it will not affect box office as the movie is released worldwide and Rajinikanth has a huge fan base all over the world.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *