இன்றைய கேள்வி

மக்கள் விரும்பும் அடுத்த முதல்வர் யார்?

Neruppu Da movie romance stills

Neruppu Da is an Indian Tamil-language thriller drama film written and directed by debutant B. Ashok Kumar. Produced by Vikram Prabhu under his First Artist production company, it stars him in the lead role alongside Nikki Galrani.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

விடுகதை

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?