கருத்துகணிப்பு : திருப்பரங்குன்றம் இடைத்தேர்தல் ஜெயிக்க போவது யார்?


விடுகதை : ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?


Prabhu and Vikram Prabhu Press Meet Photos

Prabhu and Vikram Prabhu Press Meet Photos

Prabhu-and-Vikram-Prabhu-Press-Meet-Photos-27 Prabhu-and-Vikram-Prabhu-Press-Meet-Photos-1 Prabhu-and-Vikram-Prabhu-Press-Meet-Photos-8 Prabhu-and-Vikram-Prabhu-Press-Meet-Photos-11 Prabhu-and-Vikram-Prabhu-Press-Meet-Photos-14 Prabhu-and-Vikram-Prabhu-Press-Meet-Photos-22 Prabhu-and-Vikram-Prabhu-Press-Meet-Photos-23

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *