விடுகதைகள்  

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home