விடுகதைகள்  

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

பிடுங்கலாம் நடமுடியாது அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home