விடுகதைகள்  

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home