கருத்துகணிப்பு : திருப்பரங்குன்றம் இடைத்தேர்தல் ஜெயிக்க போவது யார்?


விடுகதை : பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?


Superstar Kabali Releasing Theaters in Qatar!

Here is #Kabali Releasing Theaters in #Qatar!

Superstar Rajinikanth Kabali movie release on July 22nd worldwide, Kabali Qatar Theater list 


Hurry !! Book ur Tickets Now. @theVcreations #Rajiniknath @beemji 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *