கருத்துகணிப்பு : திருப்பரங்குன்றம் இடைத்தேர்தல் ஜெயிக்க போவது யார்?


விடுகதை : பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?


Surya slapped a Boy in Road

Actor Surya slapped a Boy in RoadSurya latest Actor Surya slapped a Boy in road at Night. In front of Adayaar Malar Hospital a boy in Bike make a accident in a girl at scooty. But, the boy and girl conversation in that the place. Suddenly, here comes actor Surya in car. He is abused to know slapped a boy in centre road. So, the boy very shamly. So, that the boy complaint to Surya in Police station. The boy is Chennai Tolgate team Football team caption. So, the police filed complaint and investigation in progerss.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *