கருத்துகணிப்பு : திருப்பரங்குன்றம் இடைத்தேர்தல் ஜெயிக்க போவது யார்?


விடுகதை : சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?


‘Yatchan’ audio from August 3rd

‘Yatchan’ audio from August 3rd
Director Vishnuvardhan’s Arya and Kreshna action the movie of ‘Yatchan’ is directed by Vishnuvardhan. And the movie producers are Ronnie screwvala, Siddharth roy kapoor and Vishnuvardhan by the company of UTV motion pictures. In the movie of ‘Yatchan’ female lead roles are Swathi and Deepa sannidhi. ‘Yatchan’ movie firstlook released on passed May 30th. And the Yatchan movie audio will be released on August 3rd. Poster of ‘Yatchan’ movie audio launchYatchan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *