கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?


Actor Ajith Move to Rented House

Actor Ajith Move to Rented House
Those were the days where Tamil cinema actors would reside near Kodambakkam, Now many reside in far away location and Actor Ajith resides in Kottivakkam, drawing a clear balance line between professional and personal life. Now the family of Actor Ajith has moved to a rented house in the next street of his current residence. As he is planning for House Renovation completely. The work is already started and soon a beautiful Villa will be build in the same old compound. This mighty gesture is done only by Rajini and Ajith so far in the industry. No doubt, why they are called Super stars.Ajith next

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *