கருத்துகணிப்பு : அஇஅதிமுக வில் பலம் பெற்றுள்ளது யார்? நியூஸ் 7 க்கு போட்டி கருத்துக்கணிப்பு


விடுகதை : ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?


Actress Anjali continuously act 17 hours in Iravi

Actress Anjali act ‘Iraivi’ movie for continuously 17 hours
‘Iraivi’ movie is produced by Thirukumaran Entertainment and Studio Green. Studio Green presents the movie of ‘Iraivi’ is directed by Karthick supparaj. And the Vijaysethupathi’s action movie of ‘Iraivi’ is Distributed rights given also Studio Green. And the ‘Iraivi’ movie music composes by Santhosh Narayanan. It casts between Vijay Sethupathi, S.J.Surya, Bobby Simha and Anjali. Actress Anjali come to cinema after long gap. Recently she is continuesly act 17 hours for this movie shooting. This hardwork is one of the best involvment in her acting career.Anjali Iraivi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *