கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?


Ajith kumar new Photoshoot for Kabir singh

Ajith kumar new Photoshoot for Kabir singh
Actor Thala Ajith kumar include acting career at phoography. He is last photographied ‘Veeram’ Appukutty. After actor Ajith kumar acting in his ’56th film of ‘Thala56’ in progress. And Thala Ajith photographied ‘Thala56’ movie villain Kabir singh. Still of Kabir singh in Thala Ajith’s photography.Kabir singh

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *