கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?


Ajithkumar act in ‘Batsha 2’

Ajithkumar act in ‘Batsha 2’
Actor Superstar Rajnikanth refused to act ‘Batsha 2’ for further reasons. After director Suresh krishna approached to Ajith kumar for act in ‘Batsha 2’ narrate the story. Then, Ajith kumar is like the story confirmed to act ‘Batsha 2’. Already actor Rajnikanth’s Billa movie act by Ajithkumar as Billa 2. That the movie is make a box office collection 8 crores only in Chennai. So, Rajnikanth’s ‘Batsha 2’ movie is highly expected by Rajni and Ajith fans.Rajni_Ajith

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *