கருத்துகணிப்பு : யார் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் ? தந்தி டிவி க்கு போட்டி கருத்துகணிப்பு


விடுகதை : சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?


Dr. APJ. Abdul kalam memorial meeting South Indian directors assosiation

Dr. APJ. Abdul kalam memorial meeting South Indian directors assosiation
Dr. APJ. Abdul kalam memorial meeting held on July 30th for south Indian cinema directors association. That meeting participed all tamil cinema directors especially K.S.Ravikumar, R. Sarathkumar, Manobala, Vikraman, Radha ravi, Perarasu, Ram, T.P.Gajendran, Ponvannan and others.Memorial Meeting-APJ.Abdul Kalam-Directors Union (0) Memorial Meeting-APJ.Abdul Kalam-Directors Union (1) Memorial Meeting-APJ.Abdul Kalam-Directors Union (2) Memorial Meeting-APJ.Abdul Kalam-Directors Union (3) Memorial Meeting-APJ.Abdul Kalam-Directors Union (4) Memorial Meeting-APJ.Abdul Kalam-Directors Union (5) Memorial Meeting-APJ.Abdul Kalam-Directors Union (6) Memorial Meeting-APJ.Abdul Kalam-Directors Union (7)Memorial Meeting-APJ.Abdul Kalam-Directors Union (8)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *