கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?


Kanneer Anjali movie firstlook poster

‘Kanneer anjali’ movie firstlook poster
The Growing fast comedian actors of Mottai Rajendran and Karunakaran are turns into hero roll in upcoming film of ‘Kanneer Anjali’. Now the latest to join the list would be two fast raising comedians acting the movie is titled as ‘Kanneer Anjali’ for Mottai Rajendran and Karunakaran in the lead roles. In the movie directed by AVM Gugan and the cinematography is by Shanthiniketan. He is an associate cameraman in the Oscar winning Slumdog Millionaire. The actress roll goes to the two new girls plays to heroines. The firstlook posters of ‘Kanneer anjali’ moviekanneer-anjali-movie-posterKanneer Anjali Kanneer Anjali1

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *