கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?


‘Naalu Policum Nalla irundha Oorum’ movie review

‘Naalu Policum Nalla irundha Oorum’ movie review
Arulnithi action movie of ‘Naalu Policeum Nalla Irundha Oorum’ is a comedy love story.Which is
directed by famous director in cinema field N.J. Srikrishna. The movie of ‘Naalu Policeum Nalla
Irundha Oorum’ is produced by V. S. Rajkumar and P.Arumugakumar by the company of Leo Visions.
Arulnithi and Remya Nambeesan are the main lead rolls in ‘Naalu Policeum Nalla Irundha Oorum’
movie. Naalu Policeum Nalla Irundha Oorum movie is Arulnithi’s Sixth film in Tamil. Actress roll
is given by malayalam actress Remya Nambeesan. Arulnithi and Ramya Nambeesan paired first movie
is ‘Naalu Policeum Nalla Irundha Oorum’. Actress Remya Nambeesan is before acted 45 movies in
all languages. And 7 movies in Tamil. She is actor and also a playback singer. ‘Naalu Policeum
Nalla Irundha Oorum’ movie released on May 24, 2015 in all over the world. ‘Naalu Policeum Nalla Irundha Oorum’ comedy thriller film first half is fully covered by actor Singampuli comedy. And the second and climax is love and entertaining of Arulnithi action.kocinema

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *