கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?


‘Sakalakala vallavan’ movie theatre list

‘Sakalakala vallavan’ movie theatre list
Jayam Ravi’s ‘Sakalakala vallavan’ movie is written and directed by Suraj in the company of Lakshmi Movie Makers. The movie casts between Jayam Ravi, Trisha and Anjali in the leading roles, and Soori and Vivek in comedian role. S.S.Thaman composed the music for the movie of Sakalakala Vallavan(2015). The film will be released in July 31st, 2015. ‘Sakalakala vallavan’ movie theatre listAppatakkar (2)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *