கருத்துகணிப்பு : யார் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் ? தந்தி டிவி க்கு போட்டி கருத்துகணிப்பு


விடுகதை : அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?


Tharkappu movie new stills

Tharkappu movie new stills
‘Kinetoscope’ production Dr. S. Selvamuthu and Namakkal brothers presents the movie is ‘Tharkappu’. Director P. Vasu’s son Shakthivel and Samuthirakkani are acted the movie is action and thriller film. In this movie Shakthi act in a Police role. After a long gap actor Shakthi act in a new film of ‘Tharkappu’. New stills of Shakthi’s Tharkappu movieTharkappu (1) Tharkappu (2) Tharkappu (3) Tharkappu (4) Tharkappu (5) Tharkappu (6) Tharkappu (7)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *