கருத்துகணிப்பு : யார் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் ? தந்தி டிவி க்கு போட்டி கருத்துகணிப்பு


விடுகதை : அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?


’10 Enradhukulla’ movie teasar released on August

’10 Enradhukulla’ movie teasar released on August
Chiyaan Vikram upcoming ’10 Enradhukulla’ movie teaser release date had been finally decided. The teaser of ’10 Enradhukulla’ movie teasar release on August 15th, 2015 at the date of Independance day. Tamil Road thriller film of ’10 Enradhukulla’ written directed and cinematographed by Vijay Milton. Produced by AR Murugadoss by Fox Star Studios. ’10 Enradhukulla’ movie starred Vikram and Samantha in the lead roles. ’10 Enradhukulla’ movie teasar released on August 15th.vikram-10-ennurathukulla-movie-teasar

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *