கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?


‘Chandi Veeran’ banned in Singapore

‘Chandi Veeran‘ banned in Singapore

Atharva Murali starrer ‘Chandi Veeran’ was released all over the world last Friday. Produced by director Bala’s production unit B Studios the film was distributed by Saravanan of Sri Green Productions. Sarkunam had done the direction and Kayal Anandhi had played opposite the hero.

The storyline of the movie narrates the irrigation water issue between two neighbouring villages and how the hero solves it in his own way.

The movie on its release received a good response among the audience and the critics. But it has been banned in Singapore. The Censor Board members of Singapore who have viewed the movie had decided to ban the screening. The Corporal punishment(Rotha) implemented by the Singapore Government is said to be utilized in this movie and so as to avoid criticism the movie is said to be banned in Singapore.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *