கருத்துகணிப்பு : அஇஅதிமுக வில் பலம் பெற்றுள்ளது யார்? நியூஸ் 7 க்கு போட்டி கருத்துக்கணிப்பு


விடுகதை : சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?


‘Dhosth’ movie shooting in France

‘Dhosth’ movie shooting in France
PVP cinema has officially launched their Tamil and Telugu movie of Dosth. In the movie’Dosth’ with Karthi and Telugu superstar Nagarjuna. And the female lead role goes to actress Tamanna bhatia. The film will be directed by Vamsi Paidipally while Gopi Sundar. The movie of ‘Dosth’ currently in shooting at the place of France. Stills of shooting at the place of ‘Effiel tower’ in with Nagarjuna, Karthi, Tamanna and Vamsi in the movie of ‘Dosth’.Dosth

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *