கருத்துகணிப்பு : அஇஅதிமுக வில் பலம் பெற்றுள்ளது யார்? நியூஸ் 7 க்கு போட்டி கருத்துக்கணிப்பு


விடுகதை : கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?


‘Jigina’ movie theatrelist

‘Jigina’ movie theatrelist
Tamil movie Jigina, a new age love story based on the current social media trend. The movie of ‘Jigina’ released on August 21st. Theatre list and Cast and crew in the movie of ‘Jigina’.
Cast: Vijay Vasanth, Sanyathara
Music: John Peters
Direction: Ravi Nanda Periyasamy
Produced company: Thirrupathi Brothers, Rahul Films Jigina (1)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *