கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?


Raghava lawrance ‘Motta shiva ketta shiva’ firstlook stills

Raghava lawrance ‘Motta shiva ketta shiva’ firstlook stills
Raghava lawrance firstlook stills in the movie of ‘Motta shiva ketta shiva’. Actor Raghava lawrance after success the movie of ‘Kanchana 2’ ready to act next mega super hit film. The movie titled the dialogue of Kanchana 2 movie in ‘Motta siva ketta siva’. This film lawrance act police role. He is act first time in Police role. The movie of ‘Motta siva ketta siva’ is remaked movie of Telugu movie ‘Pataas’. This film is take a new experience for actor Raghava lawrence. Stills of Raghava lawrance ‘Motta shiva ketta shiva’ movie firstlookMotta shiva ketta shiva (1) Motta shiva ketta shiva (2) Motta shiva ketta shiva (3) Motta shiva ketta shiva (4)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *