கருத்துகணிப்பு : யார் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் ? தந்தி டிவி க்கு போட்டி கருத்துகணிப்பு


விடுகதை : அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?


Raghava lawrance Next ‘Motta siva ketta siva’

Raghava lawrance Next ‘Motta siva ketta siva’
Actor Raghava lawrance after success the movie of ‘Kanchana 2’ ready to act next mega super hit film. The movie titled the dialogue of Kanchana 2 movie in ‘Motta siva ketta siva’. This film lawrance act police role. He is act first time in Police role. The movie of ‘Motta siva ketta siva’ is remaked movie of Telugu movie ‘Pataas’. This film is take a new experience for actor Raghava lawrence.Raghava

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *