கருத்துகணிப்பு : அஇஅதிமுக வில் பலம் பெற்றுள்ளது யார்? நியூஸ் 7 க்கு போட்டி கருத்துக்கணிப்பு


விடுகதை : காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?


Rajni Next movie shooting starts ‘Puli’ release

Rajni Next movie shooting starts ‘Puli’ release
Ilayathalapathi Vijay fantasy film of Puli released officeally announced coming september 17th. At the same date Superstar Rajnikanth next movie of Attakaththi Ranjith direction. Attakaththi Ranjith’s Rajnikanth next movie will be started September 18th. So, the team of Rajnikanth, actress Radhika apte and Attakaththi Ranjith are goto Malaysia. Rajnikanth next film shooting starts will be the day after ‘Puli’ movie release.Rajni Vijay

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *