கருத்துகணிப்பு : ஜெயலலிதா கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க சரியான நபர் யார் ?


விடுகதை : அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?


Simbu next film teasar released date confirmly August 29th

Simbu next film teasar released date confirmly August 29th
The title and first teaser of filmmaker Gautham Vasudev Menon’s yet untitled. Tamil and Telugu languages will be released on August 29 on the date of actor Akkineni Nagarjuna’s birthday. Nagarjuna’s son Naga Chaitanya plays the lead role in the Telugu version of the film. Actor Simbu plays the lead in the Tamil version. “The makers will be releasing the title and teaser of the film’s Telugu version on August 29. It’s not clearly known if they will also unveil the title and teaser of the Tamil version on the same date. Gautham vasudev menon Simbu film titled on the date of actor Nagarjuna Birthday. The team is currently shooting in the place of Araku valley near Vishakhapatnam. The reports says, the film is not an romantic tale. “There’s good scope for thriller film. It’s a love story laced with action,” the source said. The film features between actress Manjima Mohan as debut female lead for both the versions. That the movie teasar released date confirmly August 29th.Simbu Gautham next

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *