கருத்துகணிப்பு : ஜெயலலிதா கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க சரியான நபர் யார் ?


விடுகதை : கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?


‘Thala 56’ movie team return to home

‘Thala 56’ movie team return to home
Thala Ajith kumar action the movie of ‘Thala 56’ is currently finished all workes. So, actor Ajith kumar and actress Lakshmi menon are return to home at Chennai from Kolkatta. The final stage shootings are taken by the place of Kolkatta. In Siruthai shiva direction Ahithkumar, Shruthi hassan and Lakshmi menon are acted the movie of ‘Thala 56’ is finished the shooting. So the team of ‘Thala 56’ movie is forth to Chennai from Kolkatta.Thala56

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *