கருத்துகணிப்பு : அஇஅதிமுக வில் பலம் பெற்றுள்ளது யார்? நியூஸ் 7 க்கு போட்டி கருத்துக்கணிப்பு


விடுகதை : பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?


Vijays Father and Mom Visits Temple

Vijays Father and Mom Visits Temple
Actor Vijay’s parents of father S.A.Chandrasekar and his wife Shoba are visited Palani temple recently and traveled. And goto the winch Rope car to the mountain temple. They are meditation in the temple of Bogar Sidhar Sannadhi. And also did dharshan Vadipatti Thannasi Appan temple. After goto the Dharshan’s they left to Chennai. And they Knowing their visit all temples and many came to see and take photographs for which they elder couples and responding to them. The Actor who is one of the top hero of the south shows his temporality towards all religion.Vijay Chandrashekar Shoba

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *