கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?


Unakkenna Venum Sollu released on Vinayagar sadhoorthi

Unakkenna Venum Sollu released on Vinayagar sadhoorthi
Auraa Cinemas, Juna pictures begin the campaign in the Tamil film industry with the release of their maiden project in Tamil ‘Unakkenna Venum Sollu’ on ‘Vinayaga Chaturthi’ day falling on September 17th. The movie considered very auspicious all over the country. ‘We are thrilled with the out come of this film. We are very confident about the positive response we received in the trade circle. ‘Unakenna Venum Sollu’ is not just the horror film. That will have mindless fear technology film. But a film of intense emotion and true to life content. We are all set to start the promotions of the film instantly. The power of the title ‘Unakkenna Venum Sollu’ will guide us through as every major development of this film happened after getting this title only’ declared Mahesh of Auraa Cinemas.The movie released on Vinayagar sadhoorthi treat.Unakkenna Venum-Sollu movie stills (1) Unakkenna Venum-Sollu movie stills (2)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *