கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : ஆழக் குழி தோண்டி அதிலே ஒரு முட்டையிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணுறு முட்டை. அது என்ன?


Director Bala’s Next movie Actor Vikram

Director Bala’s Next movie Actor Vikram
Director Bala now approached the actor vikram yet again for his next movie.As per the reports, they have met and discussed about working together.”Vikram will start working on his new project from November.

Bala and Vikram had collaborated for ‘Sethu’ and ‘Pithamagan’ and both the films were critically acclaimed and commercially successful. The latter achieved the first National award for Vikram as an actor. Ever since the expectation on the third time teaming up of Vikram and Bala.

1280x720-ojv

 

 

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *