கருத்துகணிப்பு : அஇஅதிமுக வில் பலம் பெற்றுள்ளது யார்? நியூஸ் 7 க்கு போட்டி கருத்துக்கணிப்பு


விடுகதை : பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?


Lakshmi Ramakrishnan’s next action against Vijay Television

Since there seems to be no response from Vijay TV for her letter seeking explanation on mocking her and her popular line ‘Ennama ippadi panreenglayma…’, Lakshmy Ramakrishnan has sent a legal notice to the television channel.

image

In a statement to the media on Monday, she said, “As you all know, first time when they had done it, I had taken it sportively. I even thought of using the popularity of the spoof and use the dialogue as the title for a show which I was discussing with two popular channels, one was Vijay TV.”

“My intention was to do a socially relevant program in a fun angle and I thought it is only right for me to exploit the situation for a good cause. But, when the lines got featured in many films and in ‘Rajini Murugan’ song, I had to face the consequences in social media and public places. This put me and my family in many embarrassing situations. I posted a video byte on social media explaining the moment when I used the particular dialogue and slowly things settled down.”

But Vijay TV airing a program on it for the second time made things worse, she said, adding that it was not stopped even after she registered protest. She also said there was no response to her letter to Vijay TV general manager Shriram.

“I approached the police commissioner. They could not do much as it was not a criminal offence and advised me to proceed legally. The notice is sent and if we do not get a reply, I will be filing a defamation case against Vijay television,” stated the multifaceted personality.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *