கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?


#AishwaryaRaiBachchan is on the list of #India’s #MostBeautifulWomen2016 @FeminaIndia

#AishwaryaRaiBachchan is on the list of #India’s #MostBeautifulWomen2016 @FeminaIndia

image

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *