கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?


Jayam Ravi Arvind Swamy next Bogan

Jayam Ravi Arvind Swamy next BoganBogan After success Thani oruvan movie actor Arvind swamy get chances for many movies for Negative role. He is rejected that all chances. But, cuttently he is agreed for the movie of Jayam Ravi Bogan movie. The movie of Bogan is casts between Jayam Ravi, Arwind swamy and Hansika take a actress Role. And also the movie is directed by Jomeo Juliet movie famous Lakshman. The nivue of ‘Bogan’ shooting works will be started on March 4th.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *