கருத்துகணிப்பு : ஜெயலலிதா கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க சரியான நபர் யார் ?


விடுகதை : இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?


Actor Karthi Join Twitter in his Birthday

Actor Karthi Join Twitter in his Birthday
Actor Karthi create to his Official Twitter Account on his birthday of May 25th. He is already prepared account in Twitter. He is activate tommorow of his Birthday of May 25th. He joined at social media into his 39th birthday.Karthi Twitter

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *