கருத்துகணிப்பு : ஜெயலலிதா கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க சரியான நபர் யார் ?


விடுகதை : பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?


Actor Santhaanam father passes away

Actor Santhaanam father Neelakandan passes awaySanthaanam
Tamil comedian actor N.Santhaanam father passes away at today June 10th. Actor N.Santhaanam born in January 20th, 1981 at Neelakandan. He is died at Santhaanam June 10th 2016.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *