கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?


Trisha Mohini movie shooting spot stills

Actress Trisha Mohini movie shooting spot stills
Actress Trisha next movie after Nayaki is ‘Mohini’. The movie is shooted in London. Actress Trisha selfie stills in shooting location of ‘Mohini’ in London.
Actress Trisha @ Mohini Movie shooting @ River Thames London UK Photos

Trisha Krishnan @ Mohini Movie shooting @ River Thames London UK Photos

Actress Trisha @ Mohini Movie shooting @ River Thames London UK Photos

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *