கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?


ALVIjay’s Father now Confirms divorce between Amala Paul & ALVIjay !

​#ALVIjay’s Father now Confirms Divorce and Also the reason for the divorce between Amala Paul & #ALVIjay !

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *