கருத்துகணிப்பு : யார் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் ? தந்தி டிவி க்கு போட்டி கருத்துகணிப்பு


விடுகதை : சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?


Amma theatre coming soon Chennai

Amma theatre coming soon ChennaiAmma theatre Tamilnadu Government now make a theatre as named ‘Amma Arangam’. The ‘Amma Arangam’ make in Chennai Thiyaagaraaya Nagar and Shenai Nagar as respectively. That the theatres are charging low price in all other theatres.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *